Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                       English

 

 

Gweithdai Celf

 

 Mae rwan yn bosib i chi gofrestru ar ein gweithdai ‘Effaith Celf’ sy’n rhedeg yng Ngheargybi, Bangor a Llanbedrog ym mis Medi. Gweler y boster isod am fwy o fanylion.

Nod y cwrs yw i gynnig amgylchedd saff a chroesawys i bobl â bob gallu a phrofiad o celf i ddatblygu’i creadigedd a gweithio tuag at arddangos gwaith greëdig o’r gweithdai.

Os oes gennych ddiddordeb i gofrestru ar un o’r cyrsiau neu yn eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.