Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

 Amser i Siarad

 

Mae Amser i Siarad yn wasanaeth gan Ynys Môn a Gwynedd Mind ble rydym yn cynnig cymorth a chyngor un-i-un cyfrinachol ar draws Ynys Môn a Gwynedd mewn lleoliadau nad oes stigma yn gysylltiedig â nhw, megis archfarchnadoedd.

 

Mae’r gwasanaeth yn rhoi y cyfle i bobl siarad am broblemau iechyd meddwl, i gael gwybodaeth yn rhad ac am ddim, ac i ddysgu sgiliau a thechnegau hunan-reoli er mwyn iddynt allu cadw eu hunain yn iach.

 

 


 

 

Mae’n hanfodol i gwneud apwyntiad ar gyfer Amser i Siarad. Felly i wneud apwyntiad (mae apwyntiad fel arfer yn awr o hyd) neu am fwy o fanylion, cysylltwch â ni ar 01286 685279 neu trwy ebost info@monagwyneddmind.co.uk.

 

Bydd Amser i Siarad yn y lleoliadau canlynol:

 

Storiel, Bangor

Morrisons, Caernarfon

The Rainbow Hut, Pwllheli

Llyfrgell Dolgellau, Dolgellau

Llyfrgell Caernarfon, Caernarfon

Canolfan JE O’Toole, Caergybi

Tesco, Caergybi

ASDA, Llangefni

Canolfan Hamdden, Amlwch

 

Byddwn hefyd yn cynnal sesiwn Amser i Siarad ar gyfer Pobl Ifanc yn y lleoedd canlynol:

 

Morrisons, Caernarfon

Storiel, Bangor

Llyfrgell Dolgellau, Dolgellau

Canolfan O’Toole, Caergybi

Canolfan Ebeneser, Llangefni

Canolfan Hamdden, Amlwch