Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

 

Cyfrannu

 

Give as you Live

Donate now

 

PayPal

 

 

Fel mudiad gwirfoddol lleol rydym yn dibynnu ar eich cefnogaeth i helpu gyllido y gwasanaethau iechyd meddwl hanfodol yr ydym yn eu darparu yn Ynys Môn a Gwynedd. Cliciwch ar y botwm Give as you Live neu Paypal uchod er mwyn helpu gwneud yn siwr na oes yn rhaid i neb yn Ynys Môn a Gwynedd wynebu problem iechyd meddwl ar eu pen eu hunain.

  • Gall £5 dalu am becyn gwybodaeth i un person ifanc i’w helpu i ddeall eu symptomau a’r driniaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael
  • Gall £15 dalu i un o drigolion Ynys Môn a Gwynedd sydd gyda problem iechyd meddwl gymryd rhan mewn sesiwn therapi grŵp
  • Gall £25 dalu i berson ifanc neu oedolyn yng Ngwynedd neu Ynys Môn i gymryd rhan mewn sesiwn un-i-un cyfrinachol gyda Gweithiwr Adfer i ddysgu sgiliau hunan-reoli

 

 

 

Trwy'r Post:

Gallwch yrru cyfraniadau trwy’r post hefyd gan ysgrifennu siec yn daladwy i Ynys Môn & Gwynedd Mind a’i yrru i Uned 10, Y Galeri, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SQ.

 

Diolch am eich cefnogaeth